You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Calcul Memo – app review

Calcul Memo – app review

 

 

Gastreviewer:
Deze review is geschreven door Manon van der Kooi
Twitter: @manonvdkooi

Wat leert je kind van deze educatieve app:

  • Op een speelse en uitdagende manier oefenen met rekenen
  • Oefenen met rekenvormen zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen
  • Geheugen trainen door middel van het Memory spel

Doelgroep:

Kinderen van 9 tot 11 jaar


Get it on Google Play

Plus

  • Leerzaam.
  • Speels.
  • Gebruiksvriendelijke navigatie.
  • Bevat elementen die je kind stimuleert om goed na te denken.

Min

  • Niks.

De app:

Deze app leert je kind op een speelse manier te oefenen met rekenvormen zoals optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. De app bestaat uit 5 spelvormen die grappige mini spelletjes bevatten. Het is de bedoeling dat je kind het gaat opnemen tegen de zogenoemde ‘Crapoks’. Dit zijn gekke figuurtjes die tijdens het spelletje af en toe roet in het eten gooien.

Calcul Memo 1 Calcul Memo 2

Rekenen
Na het openen van de app kan je kind kiezen welke rekenvorm hij/zij wilt oefenen. Na het selecteren van bijvoorbeeld de rekenvorm optellen wordt een scherm getoond waarin je kind ziet dat dit onderdeel uit meerdere levels bestaat. Het heeft wat weg van het spel Angrybirds, door deze weergave wordt er toch geprobeerd om je kind te stimuleren om elk level te voltooien.

Calcul Memo 3 Calcul Memo 4

In de verschillende levels van elke rekenvorm speelt je kind het Memory spel. Zodra het level begint wordt duidelijk weergegeven wat de bedoeling is. Het staat er in het Engels maar het wordt ook visueel uitgebeeld. Ook kan het spel altijd op pauze gezet worden. 
Er liggen rijen kaartjes en het is de bedoeling dat je kind de som koppelt aan het juiste antwoord. Tijdens het spelen is een tijdsbalk te zien en een ander element is dat wordt bijgehouden hoeveel beurten je kind nodig heeft om alle combinaties te vinden. Je kind wordt hierdoor gestimuleerd om echt goed na te denken welk antwoord bij welke som hoort, om vervolgens binnen zo min mogelijk beurten de maximale score te halen.

Calcul Memo 5

Ook de moeilijkheidsgraad wordt binnen een level verhoogd door extra rijen met kaartjes die worden toegevoegd. Na het halen van een level volgt een spelletje waar de reflexen van je kind wordt getest. Even een afwisseling na het rekenwerk.

Zodra alle levels van een rekenvorm zijn gehaald kan je kind er voor kiezen om de challenge te spelen en ook hier gaat het om een memory spel. In deze challenge wordt de moeilijkheid opgevoerd door verschillende rekenvormen door elkaar te oefenen. Dit is op een leuke visuele manier uitgelegd door een mixer die aan de zijkant van het spel staat en na elke juiste kaartencombinatie wordt de mixer voller.

Calcul Memo 6

 

Mijn mening:

Calcul Memo is een app die je kind op een spelenderwijs helpt te oefenen met rekensommen. De app is ontwikkeld met docenten en is in het Engels, Frans en Spaans beschikbaar. Dus (nog) niet in het Nederlands, maar het is geen noodzaak dat je kind goed Engels kan want de levels worden op een visuele manier uitgelegd.

De app begint erg leuk en aantrekkelijk met een stukje inleiding over de Crapoks. Dit maakt kinderen gelijk enthousiast om met de app aan de slag te gaan.

Doordat het Memory spel centraal staat in deze app hoeft je kind niet zelf het antwoord op rekensommen in te voeren, maar sommen en antwoorden met elkaar te koppelen. Ondanks dit gegeven hebben de makers wel verschillende middelen ingezet om je kind te blijven stimuleren om goed na te denken over de sommen. Dit komt naar voren door het toevoegen van levels binnen een rekenvorm, de tijdsbalk, het tellen van het aantal beurten en de challenge die aan het eind beoefend kan worden.

Ook worden de kaarten die je goed hebt rechtsboven in het beeld getoond. Je ziet dan steeds de laatste twee kaarten. De app combineert zo de kaarten tot een rekensom en laat dit aan je kind zien. Het helpt bij het automatiseren van de sommen als een kind weet welke getallen bij elkaar horen. Door veel sommen met het juiste antwoord te zien zullen ze dit sneller onder de knie krijgen.

Vaak ben ik van mening dat het toevoegen van een tijdsbalk in een educatieve app voor kinderen niet altijd de gewenste uitwerking heeft, zo kunnen sommige kinderen moeite hebben om onder druk goed na te denken met gevolg dan maar snel een keuze te maken. In deze app loopt de tijd echter zo langzaam af dat je kind niet wordt opgejaagd maar toch wordt gestimuleerd om niet al te lang te dubben en een keuze te maken. Ook een slimme zet is het tellen van de beurten, zo willen kinderen toch echt op een zo snel mogelijke manier de juiste som en antwoord combineren.

Calcul Memo is erg leuk voor je kind om te spelen maar tegelijkertijd ook leerzaam. Ook al wordt je kind door het Memory spel niet gedwongen om zelf het antwoord in te voeren, met de juiste discipline van je kind in combinatie met de elementen van de app die het goed nadenken stimuleren is deze app erg bruikbaar!

One Response to Calcul Memo – app review

Leave a reply