You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Samenlezers van Zwijsen maakt oefenen met lezen leuk voor kinderen!

Samenlezers van Zwijsen maakt oefenen met lezen leuk voor kinderen!

Wanneer je kind in groep 3 begint met het leren lezen is het van belang dat je kind ook thuis oefent met lezen.
Ik heb een serie oefenboeken ontdekt waarbij de kans groot is dat elk kind wel zin heeft om te oefenen met lezen. Het gaat om de serie “Samenlezers”.

Samenlezers zijn boeken die je samen leest. Je kind leest de makkelijke tekst voor en jij leest de iets moeilijkere tekst voor.
Je leest om de beurt een stukje en de verhalen zijn leuk en vaak grappig.

Doelgroep

De boeken zijn bedoeld voor startende lezers om te oefenen op niveau AVI start tot en met niveau AVI M5. Op de achterkant van elk boek staan de AVI niveaus. Voor elk niveau kan je uit een aantal leuke boeken kiezen.
Je kan je kind thuis op verschillende manieren laten oefenen met lezen om het leesproces op school te stimuleren.

Is je kind nog bezig met letters leren, dan zijn deze samenleesboeken beter geschikt om je kind daarbij te helpen. Ter afwisseling kan je kind ook met leerzame apps oefenen zoals Letters leren lezen” en “Letters flitsen”.
Als je kind alle letters al kent en begonnen is met het lezen van de woorden dan is vooral het boek “De kok is in de war” erg leuk en grappig om mee te beginnen. Als app kan je dan “Leren lezen groep 3“ inzetten.

De boeken

Terwijl ik dit schrijf zijn er 17 boeken met de verschillende AVI niveaus.
Dit zijn mijn favoriete boeken per AVI niveau:

  • AVI start en AVI E3: De kok is in de war
  • AVI M3 en AVI M4: Poef doet de pan
  • AVI M3 en AVI M4: Laat me er in
  • AVI E3 en AVI E4: Pas op voor de blauwbil
  • AVI M4 en AVI M5: De dieren gaan los

Verder zijn we nog niet, want mijn zoontje oefent nu op AVI M4.

samenlezers2 samenlezers1

De dikgedrukte tekst in het boek is het makkelijke niveau en de gewone tekst is het moeilijke niveau. Je leest steeds samen om de beurt. De plaatjes zijn erg leuk en illustreren het verhaal.

Mijn mening

Deze boeken zijn aantrekkelijker voor kinderen om mee te oefenen, omdat het veel leuker is om samen te lezen dan in je eentje. Vooral als jij degene bent die met je kind samen gaat lezen, maakt dat
dat je kind ineens wel thuis wil oefenen met lezen.
Zo is je kind aan het oefenen en doen jullie ook gelijk iets samen waarbij je kind centraal staat. Dat zijn dus twee vliegen in één klap!

De verhalen in de boeken zijn vooral grappig en bijzonder. Dat maakt ook dat een kind wel graag uit het boek wil lezen. Het is geen saaie oefenstof!

Ik vind deze boeken ook handig om te gebruiken als oefening om je kind te laten wennen een heel boek uit te lezen. Als je kind alleen leest is het eerder geneigd om te stoppen met lezen. Nu je samen leest vindt je kind het lezen ook leuker en zal je kind wel tot het einde willen lezen. Zo raakt je kind er ook steeds meer aan gewend om pas te stoppen wanneer het boek uit is.

De boeken gaan lang mee, omdat elk boek twee verschillende AVI niveaus biedt. Je kind leest in het begin de makkelijke tekst en jij de moeilijke tekst. Na een poos wanneer je kind beter is geworden en een AVI niveau omhoog is gegaan, kan je kind de moeilijke tekst lezen en jij de makkelijke. Zo gebruik je nog steeds hetzelfde boek en oefent je kind toch op maat!

Deze boeken zijn ook leuk om te gebruiken in de klas. Laat twee kinderen met de verschillende AVI niveaus aan elkaar voorlezen.

Tips

  • Naast het lezen van simpele boekjes, is het ook leuk om spelletjes te spelen.
  • Om op een leuke wijze te oefenen met lezen zijn er ook kwartetspellen te koop.

Leave a reply