You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Poef doet de pan

Poef doet de pan

Doelgroep: 6 tot 8 jaar
Titel: Poef doet de pan
Schrijver: Bies van Ede
Illustrator: Ineke Goes
Uitgeverij: Zwijsen

Wat leert je kind:

  • Lezen op AVI M3 + AVI M4 niveau
  • Belangstelling krijgen voor boeken.
  • Leesvaardigheid oefenen.
  • Uitbreiding woordenschat.

Te koop bij Bol.com

Het boek

Het boek hoort bij de serie Samenlezers van Zwijsen. Zwijsen is de uitgever van de methode waarmee kinderen op de meeste scholen leren lezen.
Samenlezers zijn hele leuke boeken waarmee kinderen oefenen met lezen. Het boek is geschreven op twee verschillende leesniveaus. De beginnende lezer leest de eenvoudige tekst voor, de gevorderde lezer de iets moeilijkere tekst. Zelf lees ik zo samen met mijn jongens. Mijn zoontje leest de makkelijke tekst voor en ik lees de M4 niveau tekst voor.
Zo kunnen ook twee kinderen tegelijk aan het oefenen zijn. In dit boek kan je een kind die op AVI M3 leest, dit boek samen laten voorlezen met een kind dat op M4 leest. Het is een leuke wijze om kinderen tegelijk samen te laten oefenen.

In dit boek kan je heel goed zien wie wat moet voorlezen. De tekst op AVI M3 is aangegeven met dikgedrukte letters en bevat geen hoofdletters. De tekst op AVI M4 is normaal gedrukt en bevat wel hoofdletters aan het begin van de zinnen.
Het afwisselen van het voorlezen verschilt per keer. Meestal staat de tekst voor AVI M3 aan de linkerkant en M4 aan de rechterkant. Het is dus ook aan te raden om het jonge kind links te laten zitten en het kind dat op AVI M4 gaat lezen zit dan rechts.

Poef-doet-de-pan-1
Op sommige bladzijden wordt het om en om voorlezen ook heel leuk afgewisseld. Wel heeft het kind dat op AVI M4 leest meer oefentekst dan het kind dat op AVI M3 leest, maar dit is ook goed, want het kind dat op AVI M4 leest kan sneller lezen en moet anders steeds heel lang wachten.

Poef-doet-de-pan-2

Mijn mening

Deze boeken zijn aantrekkelijker voor kinderen om mee te oefenen, omdat het veel leuker is om samen te lezen dan in je eentje. Vooral als jij degene bent die met je kind samen gaat lezen, maakt het
dat je kind ineens wel thuis wil oefenen met lezen.
Door deze wijze van samen oefenen, wordt niet alleen het leestempo ontwikkeld, maar kan de beginnende lezer ook vragen om de betekenis van de woorden die het nog niet kent. Goed om woordenschat uit te breiden dus. Ook komt uitspraak van de woorden aan bod en intonatie bij het lezen, wat zeer belangrijk is en anders niet vaak wordt geoefend.

De woorden in de teksten passen goed bij de teksten die de kinderen ook in groep 3 aangeboden krijgen op school.

Het verhaal is ook grappig. Saar en oma gaan een toverdrank brouwen. Saar fantaseert er op los dat haar moeder een echte heks is en zij dus ook. Saar heeft rare knollen en planten in de tuin geplukt en ze gaan samen aan de slag. Maar toveren is niet zo makkelijk!

Wanneer mij gevraagd wordt om leuke oefenboeken voor kinderen te noemen, dan raad ik altijd de Samenlezers van Zwijsen aan. Ze zijn leuk en grappig en kinderen willen er graag uit lezen, vooral wanneer ze samen met papa of mama mogen lezen. Mijn oudste zoon houdt niet zozeer van lezen, maar uit deze boeken lezen heeft hij altijd wel leuk gevonden, want we lazen ze altijd gezellig samen.

Lees meer over boeken waarmee kinderen kunnen oefenen met lezen (AVI lezen).

Leave a reply