You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Belang blind leren typen kinderen

Belang blind leren typen kinderen

Gastblog:

Computers zijn deze dag niet weg te denken uit onze dagelijks leven. We besteden zowel op zakelijke als op persoonlijke vlak veel tijd met het typen van allerlei tekstberichten. Maar niet alleen volwassenen maken veel gebruik van de digitalisering, ook schoolgaande jongeren beginnen al heel vroeg met computers om te gaan.

Tegenwoordig maakt iedereen wel gebruik van een PC, laptop of een tablet en deze typen veel sneller en lichter dan de oude, klassieke typemachine. Meestal volstaat al een vluchtige aanraking. Omdat het dus zo een grote rol speelt in ons leven, is het des te meer belangrijk dat kinderen al vroeg leren goed te typen. Het beste en snelste manier om te tikken, is door gebruik te maken van alle tien vingers en je blik op het scherm te houden. Dat heet blind typen.

Vanaf welke leeftijd?
Voor kinderen is het belangrijk zo vroeg mogelijk te starten aan hun typevaardigheid. Een kind pakt zaken veel sneller op en zal dit zich al heel jong eigen maken. Het is verder ook heel handig en praktisch als ze deze vaardigheid hebben aangeleerd voordat ze naar de middelbare school gaan. Opdrachten en werkstukken zullen veel vlotter afwerkt kunnen worden met deze vaardigheid.
Sommige ouders hebben een beetje moeite om in te schatten wanneer hun kind de juiste leeftijd heeft bereikt om aan een typecursus te starten. Gemiddeld beginnen veel kinderen tussen de acht en elf jaar.

De F en J toetsen
Kinderen komen al vrij vroeg in aanraking met een computer en het is hun misschien al opgevallen dat er een liggend streepje op de F en J toetsen zit. Het eerste wat een kind zal leren op een typecursus is de zogenaamde vingerzetting. Je leert in deze les je wijsvingers te plaatsen op de toetsen F en J: de centrale punten van het toetsenbord. Vervolgens zal er stapsgewijs worden aangeleerd hoe het kind de andere toetsen blind kan vinden en gebruiken. De letter- en cijfertoetsen worden eerst aangeleerd en daarna wordt er pas gekeken naar de hoofdletters en de leestekens.

Lesverloop
Er wordt tijdens de les met opdrachten gewerkt en er wordt geoefend op snelheid. Thuis kan het kind ook verder gaan met oefenen in de online leeromgeving. De leerkracht zal dagelijks de resultaten van de opdrachten in de gaten houden. Het is tevens belangrijk dat het kind thuis ook voldoende oefent en gemotiveerd wordt, zodat het sneller het toetsenbord zal memoriseren. De tijd die het kind nu steekt om blind te leren typen, zal later goed van pas komen en tijd besparen.

Een typediploma
Aan de afloop van de cursus kan het kind een typediploma verkrijgen. Gemiddeld moet het dan 100 slagen per minuut halen en de oefeningen die in de lessen zijn behandeld goed kunnen beheersen.

Bronnen:

http://www.typetuin.nl/

http://www.typetuin.nl/onderwijs

Leave a reply