You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Pesten

Wat te doen tegen pesten:

Laat je kind stil staan.

Gepest worden voelt verschrikkelijk. Het veroorzaakt verdriet en kan een trauma veroorzaken. Toch worden er dagelijks heel veel kinderen gepest. Je vraagt je af hoe dat kan.

Het antwoord is simpel. Kinderen realiseren zich niet dat ze aan het pesten zijn. Ze weten wel dat ze een flauwe grap uithalen, ze weten ook dat ze het stiekem moeten doen, omdat ze anders op hun kop krijgen. Toch staan ze er niet bij stil wat de gevolgen van hun woorden en daden zijn.

Uit eigen ervaring merk ik dat als de kinderen in mijn klas een verhaal aangeboden krijgen waarin er gepest wordt, ze allemaal mee voelen met het gepeste kind. Ze vinden allemaal dat de pestkop gestraft moet worden. Wanneer ze daarna als opdracht krijgen om over zichzelf na te denken, komen veel kinderen plotseling tot de conclusie dat ook zij pesten en dat ook zij een ander kwetsen. Ze hebben daar dan oprecht spijt van en ze nemen zich dan ter plekke voor om het niet meer te doen. Ze stonden er gewoonweg niet bij stil wat ze precies deden en wat de gevolgen waren.

Toch is eenmalig aandacht bieden aan pesten niet voldoende. Kinderen vervallen snel weer in hun oude patroon. Als ze daarna niet meer de opdracht krijgen om over hun gedrag na te denken, beginnen ze al snel weer met hun flauwe grappen, zonder er verder bij na te denken dat ze weer aan het pesten zijn.

Het is belangrijk om van tijd tot tijd weer te evalueren. Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Laat ze hun gedrag visualiseren. Als ze gepest hebben moeten ze iets bijvoorbeeld rood kleuren. Als ze op hun gedrag hebben gelet en het leuk hebben gehouden voor een ander zonder te pesten, mogen ze iets groen kleuren. Kinderen zullen dit in de meeste gevallen heel eerlijk doen. Zo denken ze niet alleen na over hun gedrag, maar zien ze het ook. Het regelmatig evalueren helpt kinderen bij het aanleren van ander gedrag. Het helpt ze bij het begrijpen en aanleren wat pesten precies is en hoe zij daarmee kunnen ophouden.

Wat te doen tegen pesten:

Voor meer informatie:

One Response to Pesten

Leave a reply