You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Waarom is woordenschatonderwijs zo belangrijk? 5 redenen:

  1. Je hebt voldoende woorden nodig om te kunnen vertellen wat je denkt.
  2. Woordenschat komt aan de orde bij het luisteren, spreken, lezen en schrijven.
  3. De grootte van de woordenschat is verbonden met (begrijpend) (zelf leren) lezen.
  4. Woordenschat speelt een rol in bijna alle vakken op school.
  5. Het kennen van genoeg woorden leidt vaak tot betere schoolresultaten.

Daarom maak ik ook apps voor jonge kinderen om aan hun woordenschat te werken:

Sorry, comments are closed for this post.