You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Spelling star

Spelling star

 

Wat leert je kind van deze app:

  • spelling
  • (dictee) woorden spellen

Doelgroep: 6 – 12 jaar

Download_on_the_App_Store_Badge_NL_135x40
Download in de App Store.


Plus:

  • Handig om dicteewoorden te oefenen
  • Prettig in combinatie met schoolgebruik.

Min:

  • Niks

De app:

Met de app oefenen de kinderen het spellen van woorden door middel van een dictee.

Je kan met de app zelf de woorden aanmaken en inspreken. Erg handig om zo je kind te helpen de schooldictees thuis te oefenen. Je kan meerdere lijsten aanmaken. Zo kan je de dicteewoorden voor zowel de oudste als de jongste aanmaken.

Spelling-star-4 Spelling-star-2

Tijdens het oefenen hoort je kind het woord. Je kind typt het woord en laat de app controleren of het klopt. Als het woord fout is getypt, kan je kind het opnieuw proberen. Je kind kan ook met het vraagteken een hint vragen. In dat geval ziet je kind het woord zoals het getypt moet worden.
Als je kind het woord goed heeft, verdient het een ster bij het woord. Het doel van de app is dat een kind het woord 3x goed typt en dus 3 sterren verdient voor alle woorden.
Wanneer je kind 3 sterren heeft verdiend bij een woord, wordt het woord niet meer gevraagd. Wanneer je kind van een lijst bij alle woorden 3 sterren heeft verdiend, kan je kind die lijst niet meer oefenen. Je kind is dan klaar voor het dictee op school.

Spelling-star-1Spelling-star-3

Je kan de woorden weer resetten. Zo kan je de sterren weer weghalen en worden de woorden weer opnieuw aan je kind gevraagd.

Je kan de lijsten die je hebt gemaakt ook delen met andere apparaten. Wil je jouw lijst op meerdere iPads plaatsen, dan kan dat. Je kan jouw lijst zo ook delen met andere mensen. Handig om zo dezelfde woorden te delen met vriendjes en vriendinnetjes van je kind. Zo kunnen zij ook dezelfde dicteewoorden thuis oefenen.

Mijn mening

Ik vind deze app echt handig voor kinderen om de dicteewoorden te oefenen. Kinderen leren goed naar het woord te luisteren en moeten dan oefenen met het spellen. Zo gebeurt het op school ook.

Ik vind deze app helemaal handig in combinatie met het gebruik ervan op school. De juf kan de dictee woorden als lijst aanmaken en deze dan delen met alle kinderen in de klas die thuis ook de app hebben. Je kan dan thuis met de code, die je dan van de leerkracht krijgt, de lijst importeren. Zo oefent je kind thuis de woorden die de leerkracht aangeeft. Het kost de leerkracht 1 keer werk om alle lijsten iedere week aan te maken en alle codes van de lijsten netjes te noteren. De leerkracht kan diezelfde lijsten ieder jaar weer gebruiken en aan de kinderen meegeven om thuis te oefenen. Handig toch?

Je kan de app ook gewoon gebruiken om te oefenen. Op het internet zijn lijsten te vinden met spellingwoorden om thuis te oefenen. Die kan je dan zelf in de app aanmaken en inspreken. Merk je dat je kind bepaalde fouten wel erg vaak maakt? Maak daar dan een lijst voor aan en laat je kind de woorden oefenen.

Wil je deze app inzetten in de klas met meerdere kinderen? Dan moet je wel goed nadenken hoe je dat wil doen met de verdiende sterren. Want als er al drie kinderen een keertje met de lijst hebben geoefend, dan kunnen sommige woorden al 3 sterren hebben en krijgt kind 4 die woorden dus niet meer te oefenen. De lijst resetten is een simpele oplossing, maar hier moet je wel even bij stil staan.

2 Responses to Spelling star

Leave a reply