You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Olifant vouwen

Olifant vouwen

Materialen om te knutselen:

  • Vierkant papier
  • Schaar
  • Wol
  • Stift: zwart

Wat leert jouw kind bij het knutselen van een olifant?

  • Vorm geven aan de werkelijkheid: Je kind moet goed naar een bij kijken. Laat zo nodig een plaatje of een filmpje zien. Je kind wordt dus uitgedaagd tot waarnemen en denken.
  • Ruimtelijke oriëntatie: je kind oefent met begrippen als “boven”, “op”, “onder”, “voor”, achter”, enz.
  • Trainen van oog-handcoördinatie.
  • Het gevoel van trots wordt ontwikkeld.

Tips:

Leave a reply