You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Meer en Minder : Leren optellen en aftrekken

Meer en Minder : Leren optellen en aftrekken

Wat leert je kind van deze app:

Rekenen:

 • Optellen
 • Aftrekken
 • Getallen
 • Aantallen
 • Aanvullen tot 10
 • Tientallen en eenheden

Doelgroep: 5 – 7 jaar

Download_on_the_App_Store_Badge_NL_135x40

googleplay

De app is in het Nederlands, maar hieronder laat ik je een filmpje zien in het Engels.

Plus:

 • Handige app i.p.v. getallenlijn of rekenrek.
 • App biedt auditieve en visuele ondersteuning bij de sommen.
 • Tientallen worden duidelijk weergegeven.
 • Je kan houten cijfers bij de app gebruiken.

Min:

 • Settings is onduidelijk beschreven.

De app

Met de app kan je plussommen (optelsommen) en minsommen (aftreksommen) oefenen.

Er zijn drie niveaus waarmee je kind aan de slag kan.

De drie niveaus worden weergegeven in de vorm van een kuiken, een kip en een haan. Wanneer je voor een som kiest begint je kind standaard met het niveau van een kuiken. Je kind zal de kip of haan moeten aanraken om op een andere wijze te oefenen.

De niveaus en oefeningen:

Kuiken

Je kind maakt zelf een som door de cijfers naar de juiste plek in de som te slepen. De app maakt vervolgens de som duidelijk voor je kind door de cijfers weer te geven in balletjes. Dus bij 2+3 laat de app twee balletjes en 3 balletjes zien. De balletjes worden samengevoegd, zodat je kind ziet dat het de bedoeling is om beide getallen en bijbehorende aantallen bij elkaar op te tellen. Ook hoort je kind de som in het Nederlands. De app zegt dan:”Twee plus drie, gelijk aan vijf.”

meer-en-minder-4meer-en-minder-5

Kip

Je kind ziet een som. De app maakt vervolgens de som duidelijk voor je kind door de cijfers weer te geven in balletjes (onder de cijfers). Dus bij 1+5 laat de app een balletje en vijf balletjes zien. De balletjes worden samengevoegd, zodat je kind ziet dat het de bedoeling is om beide getallen en bijbehorende aantallen bij elkaar op te tellen. Ook hoort je kind de som in het Nederlands. De app zegt dan:”Een plus vijf gelijk aan …..” Dan moet je kind de som gaan uitrekenen. Je kind doet dat door de balletjes een voor een aan te raken. De app telt dan hardop met je kind mee. Bij het tweede getal telt de app dus door, zodat je kind bij het juiste antwoord komt. Wanneer je kind alle balletjes heeft geteld, worden alle balletjes rechts samengevoegd en moet je kind het juiste antwoord op de plek slepen. Een tiental wordt gelijk duidelijk weergegeven. Je kind ziet dan tien balletjes aan een draad geregen worden tot een tiental. Je kan bij de instellingen instellen welke soort sommen je kind krijgt. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je kind alleen met de getallen 1 t/m 5 rekent of 1 t/m 10 of met 1 t/m 19. Je bent hier heel vrij in. Als je wilt dat je kind met de getallen 1 t/m 8 rekent kan dat natuurlijk ook en 12 t/m 18 kan ook, enz. Je kan ook ook de verdubbelingen aan of uit zetten (1+1, 2+2, enz.)

meer-en-minder-2meer-en-minder-3

Haan

Je kind ziet een som waarbij het tweede getal mist. Bijvoorbeeld 8+…..=16. Je ziet 16 balletjes onder de 16. Het is de bedoeling dat je een voor een, acht balletjes sleept naar de 8. Ondertussen telt een stem in het Nederlands met je mee. Als je dat hebt gedaan moet je de rest van de balletjes slepen naar de plek waar je kind antwoord moet geven, terwijl de app met je kind meetelt. Zo telt je kind samen met de app acht balletjes en weet je kind dat het antwoord 8 is. Dan sleept je kind de cijfer 8 naar de juiste plek. De app zegt dan hardop:” Acht plus acht gelijk aan zestien.”

meer-en-minder-1

De minsommen werkt op dezelfde wijze zoals ik hierboven heb beschreven.

Mijn mening

Het is een leuke app voor kinderen om te oefenen met optellen en aftrekken. Oefening 1 is heel handig voor kinderen die moeite hebben met rekenen. Op school mogen deze kinderen vaak een getallenlijn of rekenrekje gebruiken. Voor deze kinderen biedt deze app een enorme uitkomst. Zelfs wanneer ze alleen met een rekenrekje of getallenlijn rekenen komen ze vaak nog tot de verkeerde antwoorden. Dat voelt dan zeer vervelend voor deze kinderen. Na alle moeite hebben ze nog steeds een faalervaring. Met behulp van deze app komen ze wel tot de juiste antwoorden, omdat de app ze bij oefening 1 goed begeleidt. Ze horen en zien wat ze doen. Je kan oefening 1 gebruiken om ze hun fouten te laten verbeteren. Nog beter is het om ze met de app te laten rekenen ( oefening 2 en 3) in plaats van een rekenwerkboek. Met de app worden ze geholpen zowel auditief als visueel en ze krijgen direct terugkoppeling als ze het goed of fout doen.

De settings is onduidelijk beschreven. Het is even uitvogelen wat je precies kan instellen.
Maar je kan best veel instellen, waardoor deze app goed te gebruiken is voor verschillende kinderen die van niveau verschillen. Je kan de app goed bij elk kind laten aanpassen.

Het spelen met de app zelf is heel duidelijk en ook leuk voor kinderen. De sommen worden goed duidelijk weergeven en met behulp van kleine logische animaties ondersteund wat echt bijdraagt aan de rekenontwikkeling van kinderen.

Wat fijn dat een tiental op zo’n duidelijke wijze wordt weergegeven. Dat maakt het begrip van een tiental veel duidelijker voor kinderen.

Je kan ook speciale houten cijfers bij deze app gebruiken. Ik zal het je hieronder met een Engelstalig filmpje laten zien.

Leave a reply