You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Tafels oefenen – leren rekenen

Tafels oefenen – leren rekenen

Met deze app leren kinderen vermenigvuldigen.
De oefeningen brengen structuur in het aanleren van de tafelsommen.
Als kinderen de tafelsommen kennen kunnen ze ook grotere keersommen (17×6) makkelijker uitrekenen.
Met de app leren kinderen:
* Wat vermenigvuldigen inhoudt door het herhaald optellen.
* De keersommen sneller oplossen.
* Verschillende oplossingsstrategieën.
* Het automatiseren en memoriseren van de tafels.

Download_on_the_App_Store_Badge_NL_135x40

De oefeningen:
* Herhaald optellen (2+2+2=6 is hetzelfde als 3×2=6)
* De som omkeren (8×2 = 2×8)
* Verdubbelen (6×4= 3×4 + 3×4)
* Halveren (10×4=40 dus 5×4= de helft van 40)
* Een meer (6×3 uitrekenen via 5×3)
* Een minder (9×3 uitrekenen via 10×3)
* Alle tafelsommen (alle sommen door elkaar)
* Somkaartjes (multiple choice)
* Toets (bekijk de voortgang in een schema)

Wat is zo bijzonder aan de app?
* De app biedt de tussenstappen aan die de kinderen ook op school vanaf groep 3 leren.
* Kies uit de verschillende oplossingsstrategieën.
* Kies uit de begintafels die het eerst aan bod komen op school.
* Je kan met de app goed aansluiten bij het niveau van je kind en bij het rekenonderwijs op school.
* Toets je kind met de app en bekijk bij de resultaten welke sommen nog geoefend moeten worden.

 

Leave a reply