You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

De Gorgels taalspelletjes

De Gorgels taalspelletjes

Doelgroep: 7 t/m 11 jaar

Dit is een leuk koffertje met taalspelletjes voor kinderen om te oefenen met lees- en spellingvaardigheid. Het oefenen gaat in de vorm van spelletjes waardoor een kind niet het gevoel heeft dat het aan het leren is.

Wat zit er in de doos van Gorgels taalspelletjes?

  • 6 verschillende taalspelletjes op kaarten (12 kaarten in totaal voor 2 personen)
  • dobbelsteen met 6 kleuren
  • zandloper
  • 2 uitwisbare stiften
  • scorekaart en op de achterkant een taaldiploma
  • boekje met de spelregels

De spelletjes

Woorden maken

Door met de dobbelsteen te gooien krijg je een woord waarmee je aan de slag gaat. Maak met de letters van het woord zo veel mogelijk nieuwe woorden. Deze oefening is goed om de woordenschat uit te breiden en te oefenen met spelling.

Woorden compleet maken

Door met de dobbelsteen te gooien krijg je een klinker of een combinatie zoals de oe, ie, ij, oo, enz. Maak met deze letters zo veel mogelijk woorden compleet. Deze oefening is goed om te oefenen met lezen en het snel herkennen van woorden.

Woorden bedenken met de letter….

Door met de dobbelsteen te gooien krijg je een medeklinker of een combinatie waarmee je aan de slag gaat. Maak met de letters zo veel mogelijk woorden. Deze oefening is goed om de woordenschat uit te breiden en te oefenen met spelling.

Zinnen maken

Door met de dobbelsteen te gooien krijg je woorden waarmee je aan de slag gaat. Maak met de woorden zo veel mogelijk zinnen. Deze oefening is goed de taalontwikkeling van kinderen. Het onthouden van het schrijven van een hoofdletter aan het begin van de zin en een punt aan het einde van de zin kan je nu extra aanmoedigen door ze te belonen met extra punten.

Woordzoeker

Gooi met de dobbelsteen. Zoek woorden waar de letter in zit die je gegooid hebt. Deze oefening is goed om te oefenen met lezen, de herkenning van woorden en te oefenen met spelling.

Raad het woord

Dit lijkt op galgje alleen speel je nu met de Brutelaars uit het verhaal De gorgels. Je speelt samen en zijn om en om letters aan het bedenken om al eerste het woord van de ander te raden.  Deze oefening is goed om te oefenen met spelling.

Woordenslang

Gooi met de dobbelsteen. Welke categorie hoort daarbij? Verzin zoveel mogelijk woorden met deze categorie met de opgegeven spelregel. Deze oefening is goed om de woordenschat uit te breiden en te oefenen met spelling.

Dit is niveau 2. Niveau 1 staat op de andere zijde van deze kaart.

Mijn mening

Handig pakket voor kinderen om te oefenen met taal. Het koffertje is leuk en aantrekkelijk en herkenbaar voor de kinderen die de Gorgels al kennen.

Vijf spelletjes worden aangeboden op twee niveau’s waardoor kinderen van verschillende leeftijd dit ook samen kunnen spelen. De oudste speelt dan op niveau twee door de kaart om te draaien, terwijl de jongste met niveau 1 speelt. Spel 6 en 7 speel je automatisch op je eigen niveau omdat je zelf de woorden bedenkt.

Ik vind het erg fijn dat de kaarten steeds opnieuw gebruikt kunnen worden doordat je er met uitwasbare stiften op kan schrijven.

Het pakket is duidelijk en overzichtelijk en de spelregels worden goed uitgelegd in het boekje.

Wij lopen tegen de volgende punten aan:

  • De zandloper heeft voor ons geen meerwaarde. Wij zijn zo geconcentreerd bezig dat we die steeds vergeten. Zodra we denken klaar te zijn zien we ineens dat de tijd al lang voorbij was. Ook vinden we dat je te weinig tijd krijgt met de zandloper.
  • Als ouder kan je niet goed samen spelen met je kind. Je verdient altijd veel meer punten dan je kind (zelfs als je minder goed je best doet).
  • Kinderen die snel en goed kunnen schrijven verdienen altijd meer punten dan kinderen die minder goed zijn in schrijven.

recensie-exmplaar-uitgever

 

Leave a reply