You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

Lees mee met lees-fee & het boek – De Taalbende

Lees mee met lees-fee & het boek – De Taalbende

Doelgroep: 5 – 7 jaar
Titel: Lees mee met lees-fee
Titel: Het boek
Schrijvers: Emy Geyskens en Juliëtte Rosenkamp
Illustrator: Bram Zwinnen
Uitgeverij: Bakermat

Wat leert je kind:

  • Lezen op AVI Start niveau
  • Belangstelling krijgen voor boeken.
  • Leesvaardigheid oefenen.
  • Uitbreiding woordenschat.
  • Goed kijken naar de plaatjes.

Te koop bij Bol.com

De boeken

Deze boeken horen bij een serie AVI-leesboekjes voor technisch en begrijpend lezen. In de boeken staan korte verhalen voor kinderen op AVI-Start niveau om zelf te lezen. Je kan deze twee boeken los kopen, maar op zich horen ze bij elkaar. Het zijn twee boeken over hetzelfde onderwerp en op hetzelfde AVI-niveau.
Lees mee met lees-fee is een verhalend boekje en Het boek is een informatief boekje.

De zinnen in de boeken hebben geen hoofdletters. Dit sluit perfect aan bij de wijze waarop kinderen op school leren lezen. Pas in groep 4 komen de hoofdletters aan bod.
De woorden zijn klankzuiver. Het zijn dezelfde woorden waarmee kinderen in groep 3 beginnen met lezen. Met uitzondering van de woorden “de” en “je”, maar ja de woorden “de”en “je” komen kinderen ook tegen in de leesboekjes op school in groep 3.
De kinderen maken ook kennis met vraagtekens en uitroeptekens in de boeken. De letter “a” is anders dan de meeste kinderen tegenkomen in hun leesmethode op school, maar de letter a in deze boekjes wordt al wel gauw aangeleerd op school omdat het bij het schrijven snel aan bod komt.

Lees mee met lees-fee

Het boek bestaat uit 24 bladzijden.
1 verhaaltje is verdeeld over twee bladzijden. Een verhaaltje begint met een titel gevolgd door 4 korte zinnen. Op de volgende bladzijde staan weer 4 zinnen.

Lees-mee-met-lees-fee-&-het-boek---De-Taalbende-1
Er zijn 9 verhaaltjes. De verhaaltjes hebben te maken met thema lezen en boeken.
Hierboven zie je een verhaaltje uit het boek.

Het boek eindigt met 6 vragen over de tekst. De vragen worden ondersteund door plaatjes.

Lees-mee-met-lees-fee-&-het-boek---De-Taalbende-3

Het boek

Het boek bestaat uit 26 bladzijden. Een hoofdstuk neemt één tot drie bladzijden in beslag.
Het gaat om een informatief boek over boeken. Ieder hoofdstuk begint met een titel in een gekleurde balk met daaronder 3 tot 9 korte zinnen.
Onderaan zie je foto’s bij de tekst met vaak losse kernwoordjes of kerzinnen uit de tekst.
Er zijn twee soorten teksten in het boek.

  • Teksten met een rode balk: leesteksten
  • Teksten met een blauwe balk: opdrachten. Er worden hier vragen aan de kinderen gesteld over de leesteksten met de rode balken.

Lees-mee-met-lees-fee-&-het-boek---De-Taalbende-2

Het boek eindigt met eerst 3 pagina’s met vragen over de teksten en als laatste een doe-tekst.

Bijna alle woorden in dit boekje bestaan uit maar één lettergreep, behalve het woord el-kaar. Het wordt denk ik daarom ook aangegeven met een streepje ertussen om het makkelijker te maken voor kinderen om te lezen.

Mijn mening

Het gaat om hele leuke oefenboekjes voor kinderen die heel mooi bij elkaar passen. Het verhalenboek Lees mee met lees-fee heeft hele mooie illustraties.
Het boek is heel leuk omdat je kinderen, die altijd meer willen weten over de wereld, nu heel mooi kan aanspreken met hun eigen interesse bij hun leesproces. Meestal krijgen ze te maken met verhalenboekjes, terwijl er genoeg kinderen zijn die juist liever informatieve boeken zouden willen lezen. De illustraties in dit boekje zijn mooie duidelijke foto’s die aangepast zijn zodat ze helemaal bij de tekst passen.
Ik vind vooral de kernwoorden en kernzinnen geweldig. Het helpt bij het leren begrijpen van teksten. Vaak leren kinderen pas op latere leeftijd hoe ze teksten kunnen samenvatten m.b.v. kernwoorden en kernzinnen. In dit boekje maken ze er nu vast kennis mee.

De teksten in beide boeken worden aangeboden in kleine overzichtelijke stukken, waardoor je het boek goed kan aanpassen aan je kind. Begint je kind net met het lezen, dan zal je kind misschien maar 1 stukje kunnen lezen van een hoofdstuk. In dat geval lees jij het eerste (of tweede) stuk voor en leest je kind het tweede stuk voor. Zo oefen je samen 1 hoofdstuk per dag. Zie je dat het leestempo al omhoog gaat dan leest je kind zelf beide stukken voor en behandelen jullie zo 1 hoofdstuk per dag. Hoe beter het gaat hoe meer hoofdstukken je kind per dag kan oefenen.

Ook vind ik het geweldig dat er steeds vragen worden gesteld aan kinderen over de tekst. Dat leert kinderen om niet alleen maar technisch te lezen en de woorden en zinnen op te noemen, maar kinderen leren dat ze ook meer met de tekst kunnen doen. Ze leren na te denken en verwoorden wat ze gelezen hebben.

Aan het einde krijgen kinderen zelfs een doe-tekst (bij Het boek). Op een leuke wijze maken jonge kinderen kennis met doe-teksten. Dat vind ik heel goed, want er zijn maar weinig boekjes waarin dit voor zulke jonge lezers aan bod komt.

Kortom: Ik vind deze boekjes heel leuk en zeer leerzaam voor startende lezers!

Bekijk ook de andere boeken uit deze serie:

Leave a reply